Loading...
Moon Phases2020-11-22T08:53:19-08:00

New Moon / Full Moon Phases 2020

November 30, 2020 Full Moon – Gemini 4:29 am ET (1:29 am PT)

December 14, 2020 New Moon – Sagittarius 11:16 am ET (8:16 am PT)
December 29, 2020 Full Moon – Cancer 10:28 pm ET (7:28 pm PT)

New Moon / Full Moon Phases 2021

January 13, 2021 New Moon – Capricorn  12 am ET (Jan 12th 9 pm PT)
January 28, 2021 Full Moon – Leo  2:16 pm ET (11:16 am PT)

February 11, 2021 New Moon – Aquarius 2:05 pm ET (11:05 am PT)
February 27, 2021 Full Moon – Virgo  3:17 am ET (12:17 am PT)

March 13, 2021 New Moon – Pisces 5:21 am ET (2:21 am PT)
March 28, 2021 Full Moon – Libra  2:48 pm ET (11:48 am PT)

April 11, 2021 New Moon – Aries 11:30 pm ET (7:30 pm PT)
April 26, 2021 Full Moon – Scorpio  11:31 pm ET (8:31 pm PT)

May 11, 2021 New Moon – Taurus 2:59 pm ET (11:59 am PT)
May 26, 2021 Full Moon – Sagittarius  7:13 am ET (4:13 am PT)

June 10, 2021 New Moon – Gemini 6:52 am ET (3:52 am PT)
June 24, 2021 Full Moon – Capricorn  7:13 am ET (4:13 am PT)

July 9, 2021 New Moon – Cancer 9:16 pm ET (6:16 pm PT)
July 23, 2021 Full Moon – Aquarius  10:36 pm ET (7:36 pm PT)

August 8, 2021 New Moon – Leo 9:50 am ET (6:50 am PT)
August 22, 2021 Full Moon – Pisces  8:01 am ET (5:01 am PT)

September 6, 2021 New Moon – Virgo 8:51 pm ET (5:51 pm PT)
September 20, 2021 Full Moon – Aries  7:54 pm ET (4:54 pm PT)

October 6, 2021 New Moon – Libra 7:05 am ET (4:05 am PT)
October 20, 2021 Full Moon – Taurus  10:56 am ET (7:56 am PT)

November 4, 2021 New Moon – Scorpio 5:14 pm ET (2:14 pm PT)
November 19, 2021 Full Moon – Gemini  3:57 pm ET (12:57 am PT)

December 3, 2021 New Moon – Sagittarius 2:43 pm ET (11:43 am PT)
December 18, 2021 Full Moon – Gemini  11:35 pm ET (8:35 pm PT)